top of page

Vårt
miljøfokus

Bærekraft betyr for oss å jobbe målrettet med miljø, sosial ansvarlighet og økonomi. Disse elementene må i stor grad henge sammen og balansere hverandre.

 

Vår ambisjon er å være en aktiv bidragsyter gjennom våre prosesser og ferdige produkter, til å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. Vi har nylig fått forskningsmidler til å sikre at våre boligmoduler blir enda «grønnere».

Alle produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning har vært gjenstand for en miljøvurdering. Våre moduler er derfor godkjent i henhold til BREEAM-NOR sine lister for bærekraftige materialvalg og krav til inneluftkvalitet. I tillegg har vi avfallsfrie byggeplasser som mål!

Vårt fokus i
byggeprosesser og boliger

  • Miljøvennlige materialvalg

  • Minimalisere utslipp og avfall

  • Mest mulig miljøvennlig transport

  • Korte og effektive byggeprosesser

  • Boligmodulene kan gjenbrukes

  • Tilrettelagt velferdsteknologi og fornybar energi

  • Tilfredsstiller alle energikrav

bottom of page