top of page
3D MyCube Nannestad.png

Bærekraftige
byggeprosesser & boliger

Våre miljøvennlige Smartmoduler forenkler
og effektiviserer byggeprosessen 

SINTEF
godkjenning

​Våre Smartmoduler er resultatet av en lengre utviklingsprosess
hvor vi har jobbet med innovasjon innenfor bærekraftige løsninger,
fleksibilitet, teknologi og design. Vår moderne Smartmoduler har mange fordeler og er utviklet for et mangfoldig og bærekraftig boligmarked.
 

 1. Fleksibilitet
  Smartmodulene kan tilpasses de aller fleste boligformål, både i form, størrelse, standard og innhold. Våre bygg kan også enkelt bygges ut eller reduseres ved endrede behov over tid. Boligene kan også leveres med spesielle overflater og innehar Sintef teknisk godkjenning i brannklasse 2.
  Vi kan enkelt bygge alt fra eneboliger til to-, fire- og åtte-mannsboliger, samt større institusjons og leilighetsbygg opp til og med fire etasjer.
   

 2. Miljøvennlig
  Smartmodulen produseres på en fabrikk som gir minimalt med avfall og utslipp. Våre moduler er miljøsertifisert av SINTEF og er godkjent i henhold til BREEAM-NOR sine lister for bærekraftige materialvalg og krav til inneluftkvalitet. 
   

 3. Sirkulærøkonomisk
  Smartmodulen er utviklet for ombruk, og kan demonteres og gjenbrukes. Dette er svært bærekraftig både i forhold til miljø og økonomi.
   

 4. Mobilitet og midlertidighet
  Smartmodulen kan enkelt transporteres langs vei, monteres opp og eventuelt ned igjen. Dette gjør at modulen er en meget god løsning i forhold til midlertidige boligløsninger, både frittstående og som påbygg.  
   

 5. Høy kvalitet
  Smartmodulen har SINTEF teknisk godkjenning. Modulene produseres på fabrikk, gjennom optimaliserte prosesser og med automatiserte kontrollrutiner. Alle tekniske løsninger er kvalitetssikret, dokumentert og godkjent gjennom Sintef teknisk godkjenning.
   

 6. Intelligent innhold
  Smartmodulen kommer med en standard som er tilrettelagt for fremtidens velferds- og smartteknologi. Vi kan også tilpasse modulene etter behov, f.eks i forhold til nedsatt funksjonsevne og behov for ulike hjelpemidler. Innholdet i modulen er også tilpasset digitale løsninger i forhold til adgangskontroll, bruk av sensorteknologi, digital kommunikasjon og styring av tekniske
  og elektriske funksjoner.
   

 7. Enkel, rask og effektiv byggeprosess
  Smartmodulene har høy ferdigstillelsesgrad når den ankommer til byggeplass. Bygget vil være tett i løpet av det første døgnet og kan ferdigstilles på få uker. Dette sparer mye tid og er svært effektivt i forhold til ressursbruk og kostnader. Modulene produseres ofte samtidig med at grunn- og fundamentarbeidet gjennomføres, slik at byggeprosessen totalt sett reduseres betydelig.
   

 8. Konkurransedyktig på pris
  Smartmodulen er standardisert i forhold til konstruksjoner og bærekraftige løsninger. Automatisering av byggeprosessen, gode innkjøpsavtaler og systematisering av logistikken, gir i tillegg til lav ressursbruk på byggeplassen, en kostnadseffektiv verdikjede som gjør at vi kan tilby konkurransedyktige priser.

Sintef

Grønn bærekraft

SINTEF Miljøsertifikat er en frivillig norsk ordning for sertifisering av byggevarer som dokumenterer helse- og miljøegenskapene til et produkt i henhold til relevante miljøkrav for det norske markedet.

 

SINTEF Miljøsertifikat utstedes for både norskproduserte og importerte byggevarer. 

SINTEF Miljøsertifikat viser at produktet tilfredsstiller minstekrav som SINTEF anbefaler for helse- og miljøegenskaper for byggevarer:

 

 • Alle produkter som får SINTEF Miljøsertifikat har lavt innhold av helse- og miljøskadelige forbindelser.

 • Produkter i kontakt med inneluft, har ingen skadelig påvirkning på inneklima.

 • Produkter som brukes i kontakt med jord og vann, gir ingen skadelig påvirkning på jord vann.

Image by Dale Nibbe
bottom of page