top of page

Vårt
miljøfokus

​Norsk Eiendomspartner har en klar ambisjon om å være en aktiv bidragsyter til å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. Vi har nylig fått forskningsmidler til å sikre at våre boligmoduler blir enda «grønnere».

 

Viktige elementer i vårt miljøarbeid er:

  • Bærekraftige materialvalg

  • Minimalisere utslipp under egen produksjon

  • Avfallsfrie byggeplasser

  • Mest mulig miljøvennlig transport

  • Korte og effektive byggeprosesser

  • Tilrettelagt velferdsteknologi og fornybar energi

  • Tilfredsstiller alle energikrav

  • Høy inneluftkvalitet

  • Ombruk av våre boligmoduler

Vårt fokus i
byggeprosesser og boliger

Bærekraft betyr for oss å jobbe målrettet med miljø, sosial ansvarlighet og økonomi. Disse elementene må i stor grad henge sammen og balansere hverandre.

Alle produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning har vært gjenstand for en miljøvurdering. Våre moduler er derfor godkjent i henhold til BREEAM-NOR sine lister for bærekraftige materialvalg og krav til inneluftkvalitet. 

Våre boduler er utviklet for ombruk, noe som betyr

at de kan demonteres flyttes og sette opp igjen.
Boligens utforming kan også i en viss grad endres under denne ombrukprosessen.

bottom of page