top of page

Brukervilkår

 

Disse vilkårene og betingelsene («Avtalen») angir de generelle vilkårene og betingelsene for din bruk av nepart.no nettstedet («Nettstedet»), «Nepart-mobilappen»-mobilapplikasjonen («Mobilapplikasjonen») og eventuelle relaterte produkter og tjenester (samlet kalt "Tjenester"). Denne avtalen er juridisk bindende mellom deg («Bruker», «deg» eller «din») og Norsk Eiendomspartner AS («Norsk Eiendomspartner AS», «vi», «oss» eller «vår»). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall skal begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til til en slik enhet. Hvis du ikke har slik autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og kan ikke få tilgang til og bruke tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og Norsk Eiendomspartner AS, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av tjenestene.

 

Lenker til andre ressurser

 

Selv om tjenestene kan lenke til andre ressurser (som nettsteder, mobilapplikasjoner osv.), antyder vi ikke, direkte eller indirekte, noen godkjenning, assosiasjon, sponsing, godkjenning eller tilknytning til noen koblet ressurs, med mindre det er spesifikt angitt her. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbudene til noen bedrifter eller enkeltpersoner eller innholdet i ressursene deres. Vi påtar oss ikke noe ansvar eller ansvar for handlinger, produkter, tjenester og innhold fra andre tredjeparter. Du bør nøye gjennomgå de juridiske erklæringene og andre vilkår for bruk av enhver ressurs som du får tilgang til via en lenke på tjenestene. Din kobling til andre ressurser utenfor nettstedet er på egen risiko.

 

Forbudt bruk

 

I tillegg til andre vilkår som er angitt i avtalen, har du forbud mot å bruke tjenestene eller innholdet: (a) til noe ulovlig formål; (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedverdige, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenestene, tredjeparts produkter og tjenester eller Internett; (h) for å spam, phish, pharm, påskudd, edderkopp, krype eller skrape; (i) for uanstendig eller umoralsk formål; eller (j) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenestene, tredjeparts produkter og tjenester eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenestene for brudd på noen av de forbudte brukene.

 

Skadeserstatning

 

Du samtykker i å holde Norsk Eiendomspartner AS og dets tilknyttede selskaper, styremedlemmer, funksjonærer, ansatte, agenter, leverandører og lisensgivere skadesløse fra og mot ethvert ansvar, tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, pådratt i forbindelse med eller som oppstår fra eventuelle tredjeparts påstander, krav, handlinger, tvister eller krav hevdet mot noen av dem som følge av eller relatert til innholdet ditt, din bruk av tjenestene eller forsettlig uredelighet fra din side.

 

Endringer og modifikasjoner

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen eller dens vilkår knyttet til tjenestene når som helst etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også varsle deg på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

 

En oppdatert versjon av denne avtalen trer i kraft umiddelbart etter publisering av den reviderte avtalen med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte avtalen (eller slik annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene.

 

Aksept av disse vilkårene

 

Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle dens vilkår og betingelser. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke tjenestene.

 

Kontakt oss

 

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående denne avtalen, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved å bruke detaljene nedenfor:

 

http://www.nepart.no/kontakt
post@nepart.no
Kveldsrovegen 52, 2849 Kapp

 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 28. juni 2022.

bottom of page